Johannes Joenperä (b. 1983) photographer and artist based in Finland. He is interested in themes that are related to nature, humanity and society.


(Finnish)

Artist Statement

Olen viime vuosina tutkinut ja opiskellut ajan, tilan, liikkeen, äänen ja satunnaisuuden teemoja. Taideopinnot ja omat tutkielmat näihin teemoihin liittyen ovat kehittäneet ajatteluani ja monipuolistaneet taiteellista työskentelyäni. Ajatukset kohti taiteellista prosessia saavat alkunsa lähiympäristössäni tai kauempana tapahtuvista muutoksista, ihmisten ja maailman kohtaamisista. Luonnossa tapahtuvat ilmiöt, erilaisten kulttuurien muuttuminen suhteessa toisiinsa ja ympäröivään luontoon ovat kiinnostavia tutkimusalueita.

Koen taiteen ja tieteen yhdistämisen luontaiseksi taiteellisessa työskentelyssäni. Se laajentaa mahdollisuuksiani erilaisten teemojen tutkimisessa ja teosten konkreettisissa toteutuksissa. Olen esimerkiksi kierrättänyt elintarvikemuoviapakkauksia materiaaliksi teoksiini ja hyödyntänyt kierrätettyä muovia 3D-tulostamisessa.

Teen myös audiotallenteita erilaisista ympäristöistä ja käytän tarvittaessa omaa ääntäni teoksissa. Valokuvaus ja video ovat vahvasti läsnä työskentelyssäni. Taideprojekteja tehdessäni erilaisten näkökulmien mukaan ottaminen teokseen on itselleni merkityksellistä. Yleisön osallistaminen antaa teoksen teemoille lisää monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta suhteessa yleisöön. On tärkeää, että yleisö voi helposti lähestyä teoksen teemaa ja mahdollisesti sitä kautta löytää syvempiä merkityksiä teokseen.


(Finnish)

Bio

Johannes Joenperä (s. 1983, Pirkkala) on kuvataiteen opiskelija. Hän opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa Kankaanpään kampuksella (2019 alkaen). Hän asuu ja työskentelee Kankaanpäässä. Aikaisempia taideopintoja hänellä on Västra Nylands folkhögskola (2018 - 2019), Muurlan opistossa, valokuvauslinja (2013 - 2015), Pirkkalan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa (1989 - 1997).

Hänen työskentelyssään korostuvat yhteiskunnallisiin kysymyksiin, luontoon ja erilaisiin tieteisiin liittyvät teemat. Viime vuosina hän on tutkinut ajan, tilan, liikkeen, äänen ja satunnaisuuden teemoja. Erilaiset valokuvaustekniikat, video ja performanssi ovat hänelle ominaisia työskentelymenetelmiä.

Hän on pitänyt yksityisnäyttelyn Lielahden kartanossa Tampereella ja on ollut mukana yhteis- ja ryhmänäyttelyssä: Taidekeskus Mältinranta, Tampere; Kankaanpään Galleria, Kankaanpää; Taidekoulu (Samk), Kankaanpää; Galleria Fokus, Karjaa; Wiurilan kartano, Salo; Kaapelitehdas, Valssaamo, Helsinki.


Copyright ©Johannes Joenperä All rights reserved.
Using Format